Entradas

Mostrando entradas de abril, 2019

Proposta de resolución Definitiva da Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur

Imagen
A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur en xuntanza celebrada o día 12 de abril de 2019, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se axunta: /sites/default/files/proposta_def_galp8_publica_12042019.pdf Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do Galp Golfo Ártabro Sur de Proxecto de 1ª Convocatoria de 2019

Imagen
xoves, 4 de Abril de 2019 - 07:04 A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur en xuntanza celebrada hoxe 4 de abril de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta. Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos. /sites/default/files/prop_prov_xd_pub_04042019.pdf /sites/default/files/avaliacion_proxectos_1oconv_2019.pdf Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.