Entradas

Mostrando entradas de febrero, 2020

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur aproba o Plan de Difusión 2020

Imagen
A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur aprobou o Plan de Difusión 2020 que consta de 10 accións cuxo principal obxectivo é dar a coñecer o GALP Golfo Ártabro Sur, o seu programa de axudas e a súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) á poboación do territorio, as accións propostas para esta anualidade son as seguintes:   ·          Na procura dunha mellora da comunicación interna e externa , contratarase un gabinete de prensa para realizar una comunicación máis áxil, integrada e accesible para todos os públicos, adecuaranse ademais ás novas tecnoloxías para poder chegar a cada recuncho do noso territorio e a todos os niveis, ate aos mais novos emprendedores. ·          Para conseguir unha maior representación da muller no sector pesqueiro continuarase promovendo a asociación de mulleres do mar MULLER MAR (AMUMAR), xunto á que se coordinarán unha serie de actividades dirixidas a colexios e institutos orientadas a que os alumnos e alumnas coñezan

Tres proxectos de cooperación do GALP Golfo Ártabro Sur para 2020

Imagen
Para a anualidade 2020 o GALP Golfo Ártabro Sur mergullarase en 3 novos proxectos de cooperación. Estes son os seguintes: ·          Proposta formativa para a capacitación de mozos e mozas en busca do relevo xeracional no sector pesqueiro.   A proposta formativa ten como principal obxectivo a capacitación de mozos e mozas dos diferentes territorios, a través dunha formación e do mellor coñecemento dos recursos locais (patrimonio natural e cultural, turismo, produtos da pesca, etc.), en busca do relevo xeracional no sector pesqueiro . Para isto, tratarase de sensibilizar aos xóvenes sobre a importancia do sector pesqueiro no desenvolvemento territorial e da súa repercusión no patrimonio, no desenvolvemento turístico e na oferta gastronómica. Poñerase de manifesto a importancia de preservar os recursos e zonas costeiras e de loitar en contra do cambio climático. Continuarase apoiando a profesionalización do sector pesqueiro e fomentando a innovación, para que   siga se

Un proxecto financiado polo GALP Golfo Ártabro Sur, candidato a premio de boas prácticas de economía azul

Imagen
Para reforzar a visibilidade do traballo que están a desenvolver os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) no período de programación 2014-2020 do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), a Rede Española de Grupos de Pesca (REGP) elaborou un catálogo de boas prácticas no ámbito do Desenvolvemento Local Participativo (DLP) correspondente a proxectos aprobados nas convocatorias 2017-2018. Que entendemos por “boa práctica”? Un proxecto ou iniciativa que cumpre os seguintes requisitos: ·          Ten un impacto positivo observable no seu ámbito de actuación ·          É sostible dende un punto de vista ambiental, económico e social ·          É sensible a colectivos desfavorecidos (mulleres, xóvenes, discapacitados, etc.) ·          É transferible, replicable e adaptable a outras iniciativas contextos e lugares. ·          Ten carácter innovador e aporta emprendemento ·          É o resultado dun proceso participativo ·          É perdurable no tempo

Aberto o prazo de solicitude de axudas

Imagen
O GALP Golfo Ártabro Sur ten xa aberto o prazo de solicitude de axudas para todos aqueles proxectos que: Contribúen aos obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Sur Estean localizados no ámbito territorial elixible do GALP Golfo Ártabro Sur. Sexan viables técnica e economicamente. Se axusten á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto Toda a información sobre a convocatoria  aquí : https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/p/solicitude-de-proxectos.html?fbclid=IwAR2kiD7Nsqjw3iBeh-g_ewcbqtUw6-Uj7NsuV5TJ7nQMWvpGcXUQT26sAPI

O Concello de Sada ofrece un programa formativo para fomentar a posta en marcha de negocios que xeren riqueza nas áreas costeiras

Imagen
A mañá do xoves 30 de xaneiro na lonxa do porto de Sada presentouse na lonxa do Porto de Sada EMPREAMAR, un  programa formativo, que conta coa financiación do GALP Golfo Ártabro Sur, orientado ao aproveitamento sostible dos recursos mariños  do territorio do GALP Golfo Ártabro Sur, especificamente no entorno do Concello de Sada. Esta presentación foi levada a cabo polo presidente do GALP Golfo Ártabro Sur Alberto L. Castro García e o alcalde de Sada Benito Portela Fernández, que comentaron a importancia do crecemento local e o desenrolo do mundo do mar que poden producir estes novos emprendedores. Ademais tamén resaltaron a importancia e urxencia que ten o relevo xeracional no sector pesqueiro.

O GALP Golfo Ártabro Sur presentouse en FITUR como destino sostible dentro da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”

Imagen
O GALP Golfo Ártabro Sur presentouse en FITUR (Feira Internacional de Turismo) como destino sostible dentro da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. Dita presentación foi levada a cabo por José Garrote, secretario do GALP Golfo Ártabro Sur, e tratou sobre o turismo mariñeiro e o patrimonio costeiro vinculado ao territorio. O destino “Mariñas Coruñesas”, declarado como Reserva de Biosfera pola UNESCO no ano 2013, é o claro exemplo de como apoiando ao sector agroalimentario se pode implicar á comunidade local e ao sector turístico, e como o produto local pode ser un elemento clave de desenvolvemento socioeconómico sostible. Por iso, dende o GALP Golfo Ártabro Sur, estase dando a coñecer o xeodestino en FITUR, para realzar todo o potencial da zona. Ademais estanse a realizar proxectos para fomentar o turismo mariñeiro e sostible como, por exemplo, o programa EMPREAMAR, un programa formativo que busca xerar riqueza nas áreas costeiras fomentando a pos

Máis de 1.600.000 euros concedidos en axudas entre 2017 e 2019 por parte do GALP Golfo Ártabro Sur

Imagen
Durante os últimos meses o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur estivo a realizar a súa Avaliación Intermedia , cuxo obxectivo foi o de realizar unha análise de tódalas accións levadas a cabo ata metade do período de execución do programa de axudas actuais para, deste xeito, coñecer o alcance da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) que é o libro de ruta do grupo e así poder tomar as decisións ou modificacións oportunas para un maior aproveitamento das accións desenroladas. A partires desta información procurouse comprender as problemáticas e logros acadados e , así, establecer as medidas necesarias que contribúan a potenciar o seu impacto positivo no desenvolvemento do territorio e continuar o curso de acción para o resto da execución da EDLP. A presentación pública dos resultados realizouse no salón de actos de La Fábrica (Perillo) o venres 14 de febreiro, onde tamén se fixo unha presentación por parte da equipa técnica do gru

Máis de 1.600.000 euros concedidos en axudas entre 2017 e 2019 por parte do GALP Golfo Ártabro Sur

Imagen
O GALP Golfo Ártabro Sur celebra este venres, 14 de febreiro, a súa Avaliación Intermedia para coñecer o alcance da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) e informar sobre como presentar os proxectos e da documentación de cara á vindeira convocatoria Este venres, 14 de febreiro , o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur celebrará a súa Avaliación Interna, cuxo obxectivo é o de realizar unha análise de tódalas accións levadas a cabo ata a metade do período de execución para, deste xeito, coñecer o alcance da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) e do seu programa de axudas . A partires desta información procúrase comprender as problemáticas e logros acadados e , así, establecer as medidas necesarias que contribúan a potenciar o seu impacto positivo no territorio e continuar o curso de acción para o resto da execución da EDLP. O GALP Golfo Ártabro Sur, chega a esta data con uns resultados do 74% do orzame

El Concello de Sada ofrece un programa formativo para fomentar la puesta en marcha de negocios que generen riqueza en las áreas costeras

Imagen
Este jueves se presentó en Sada el programa EMPREAMAR, un programa formativo promovido por el Concello de Sada, para la promoción del emprendimiento en base al aprovechamiento de los recursos naturales marino-costeros Durante la mañana del jueves 30 de enero tuvo lugar, en la Lonja del Puerto de Sada, la presentación de EMPREAMAR, un programa formativo promovido por el Concello de Sada y con la financiación del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) de la Unión Europea, además de contar con la colaboración del Campus do Mar y la Cofradía de Pescadores de Sada. El programa busca generar riqueza en las áreas costeras fomentando la puesta en marcha de negocios sostenibles y rentables , a través de un modelo en el que administración pública, universidades, sector privado y sociedad civil trabajarán en conjunto para la búsqueda del desarrollo social, económico y medi