Entradas

Mostrando entradas de enero, 2019

OS RECORDAMOS QUE ESTA ABERTO O PRAZO PARA PRESENTACIÓN AXUDAS AO ABEIRO DA EDLP DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR COAS NOVAS BASES PUBLICADAS NO DOGA

Imagen
Podes presentar a solicitude de axuda ao GALP Golfo Ártabro Sur por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&fbclid=IwAR1t28Z-cInjF1rkfI9GYTr4K7ZfTORn8cAEyRP0PrunnshQRVJeyeCB3uI Co fin de facilitar a presentación electrónica o GALP Golfo Ártabro Sur habilita un horario especial de consultas LUNS a VENRES de 10 :00 a 14:00 o concertar una cita no teléfono 881.896.417 NOVAS BASES DE AXUDA ORDE DE 21 DE DECEMBRO DE 2018 POLA QUE SE ESTABLECE AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DA ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCA PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS PARA OS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA 2014-2020, E SE CONVOCAN AS CORRESPONDENTES AO ANO 2019 DOGA 31 DE XANEIRO DE 2019 VER AQUÍ   ABERTO O P

Curso de Formación Específica de Postgrado “Política marítima integrada de la Unión Europea” da Cátedra Jean Monet da UDC

Imagen

Taller de Soluciones Emprendedoras en el Medio Marino

Imagen