Formulario de incripciónNeste formulario tódas ás empresas interesadas en ofrecer os seus servizos ao GALP Golfo Ártabro Sur poderán inscribirse voluntariamente.

Este formulario ten por obxecto obter unha base de datos de empresas de servizos, de asistencias técnicas, de  proveedores, etc.
O GALP Golfo Ártabro Sur dentro da súa política de transparencia, RSC, e de igualdade de oportunidades, abre esta posibilidade a empresas do noso territorio e de fora, para que se presenten ou teña posibilidade de presentar o seus servizos, produtos, etc. 
O GALP Golfo Ártabro poderá utilizar a información acadada para solicitude de Orzamentos, invitacións a participar a nosos concurso públicos, ou calquera outro tipo de contratación que realice a efectos de levar a cabo os obxectivos da entidade.
A inscrición é voluntaria, e non dará ningunha ventaxe a os inscritos nos procesos de contratación, pudendo o GALP utilizar outros medios aparte desta base para invitar ou publicitar as súas contratacións.Aviso Legal: 
Responsable del tratamiento: GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ÁRTABRO SUR CIF: G70184494 Dir. Postal: AVDA DO PORTO 21 BAJO, 15160 - SADA (A CORUÑA) Teléfono: 881896417 Correo electrónico: galpgolfoartabrosur@gmail.com

En nombre de GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ÁRTABRO SUR le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar el pedido y gestionar la facturación de los productos y/o servicios contratados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la  Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.


Comentarios

Entradas populares de este blog

“Había xente que estaba na lonxa dende a 1 da mañá con frío e choiva. Pasabamos a vida no peirao, porque como ninguén quería marchar sen peixe, cada vez madrugabamos máis.”

O GALP Golfo Ártabro Sur presenta o informe socio-cultural do sector do mar

Un estudo ambiental contabiliza en 2.226 a poboación de especies mariñas e terrestes do territorio