Entradas

Mostrando entradas de 2019

O porto de Lorbé optimiza a súa actividade cunha nova grúa e unha carretilla

Imagen
·          Estas melloras contan cun orzamento de 70.301 € ao abeiro da EDLP do GALP Golfo Ártabro Sur. O porto de Lorbé está a mellorar a súa infraestrutura, promovida pola Confraría de Lorbé, para optimizar as súas actividades e mellorar a seguridade e accesibilidade a través das axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur. As accións incluirán a adqusición dunha grúa de 2T e dunha carretilla de máxima eficacia e operatividade. As medidas que se levaron a cabo no porto sito no Concello de Oleiros, permite optimizar as operacións portuarias de carga e descarga, e facilitar o movemento de peixe e do resto de materiais empregados en carga e descarga. Deste xeito redúcese o custo das operacións e optimízanse as actividades do almacén. O equipamento subvencionado emprega combustibles menos contamianates axudando así á reducción da pegada do carbono. O porto de Lorbé consti

A lonxa da Coruña renovou a súa maquinaria para ser máis eficiente

Imagen
·          Leváronse a cabo dous proxectos de aforro enerxético, que impulsan un consumo que reduza a pegada de carbono,   contan co investimento do GALP Golfo Ártabro Sur. Leváronse a cabo dous proxectos de aforro enerxético na lonxa da Coruña . Estes contaron cun investimento total de 455.751,00 € do cal 177.727,36 € a cargo das axudas do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur. Con estes proxectos realizáronse melloras tecnolóxicas en instalacións mecánicas e modernizáronse as instalacións do circuíto da cadea de frío da lonxa. Os dous proxectos tamén teñen como obxectivos contribuír á redución da pegada de carbono e diminuír custos á empresa para mellorar a súa competitividade, mantendo   postos de traballo. Maquinaria moderna que enfríe e conserve o peixe e o marisco Esta iniciativa modernizou a sala de máquinas e os equipamentos que abastecen de xeo e refrixeración ás zonas da lonxa onde se mantén, conserva e vende o peixe. As medidas in

O mercado de Elviña conta cunha nova e moderna peixería

Imagen
·          A iniciativa impulsada polo GALP Golfo Ártabro Sur creou un novo posto de peixe que conta con maquinaria moderna que optimizará a venda dos seus produtos. O mercado de Elviña conta cun remodelado posto de peixe “Pescadería Sonia”. Neste mercado, remodelouse e ampliouse o posto de peixe con nova maquinaria para adaptar a venta tradicional aos gustos do novo consumidor dunha forma innovadora. O proxecto foi financiado con 21.711,13 € con cargo ás axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur.   As instalacións contan cunha máquina de “pelado” mecanizado de peixe que axudará a aforrar tempo na preparación deste produto. Tamén ten dúas básculas con etiquetadoras que mellorarán a información cara o consumidor, así como mostradores de aceiro inoxidable con metacrilato azul, cun sistema de desxeo baseado en tubos perforados con válvulas. Ademais, tamén conta cunha páxina

Mellorouse a comercialización do peixe de baixura gracias ao GALP Golfo Ártabro Sur

Imagen
O patrón do Maradán diversificou, mellorou e modernizou os seus procesos de distribución e venda de peixes e marisco da zona grazas a unha das axudas do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur . Para conseguilo a empresa está presente na rede a través da creación da súa propia páxina web e das redes sociais , achegándose a unha maior cantidade de persoas. Tamén se introduciron melloras na loxística: compra dunha furgoneta con cabina isotérmica que permite transportar os produtos nas mellores condicións posibles, para que non perdan a súa calidade e frescura. Deste xeito mellorouse a calidade final do produto para a súa venta, achegándose dunha forma máis próxima ao consumidor e posibilitando a venta directa á hostalaría. Ademais con este proxecto manteranse 4 postos de traballo, sen esquecer os beneficios que aporta para o medio ambiente, reducindo a pegada de carbono.

Un proxecto do GALP abre unha nova liña de transformación de produtos pesqueiros

Imagen
·          A iniciativa de Congelados La Naviera S.L. recibiu un investimento de 92.168,20 € a través das axudas do GALP Golfo Ártabro Sur. O proxecto de ‘Xeración da capacidade produtiva para a creación dunha industria transformadora de produtos da pesca artesanal galega’ impulsado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur, permitirá a apertura dunha nova liña de transformación de produtos pesqueiros, concretamente, unha nova planta de produtos elaborados. O proxecto pretende desenvolver unha industria moderna que internacionalice e mellore a comercialización de produtos transformados da pesca do noso territorio. A iniciativa, promovida por Congelados La Naviera S.L., situada en Bergondo, tivo un custo de 364.103 € dos cales 92.168,20 € financiados a través das axudas ao abeiro da estratexia do GALP Golfo Ártabro Sur. O proxecto creou un total de 6 postos de traballo, a partir da reforma dunha nave para instalar a planta de elaboración de produt

As axudas do GALP crearon 17 empresas, xerando e consolidando tamén novos postos de traballo no ámbito do mar

Imagen
·          Desde o 2017 as axudas crearon un 84% de postos de traballo e consolidaron un 62% do previsto. Aínda quedan dous anos para solicitar estas subvencións e chegar ao 100% desexado. ·          O GALP Golfo Ártabro Sur celebrou a Asemblea Xeral na que se definiron as liñas a modificar na estratexia de desenvolvemento local, que agora terá que aprobar a Consellería do Mar. ·          A entidade xa concedeu o 74% do presuposto das axudas para o 2017-2021 Sada, 18 de decembro. - O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur acaba de finalizar o seu proceso de avaliación intermedia, pechándoo coa Asemblea Xeral de socios. No encontro confirmáronse os bos datos recollidos no sector do mar grazas ás axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) deste GALP. Desde o 2017 creáronse 17 novas empresas a través das subvencións, dobrando a previsión. Á súa vez os postos de traballo creado están nun 84% da previsión global (

Contratación dunha asistencia técnica de comunicación

Imagen
Dende o GALP Golfo Ártabro Sur vaise a realizar a contratación dun servizo de asistencia técnica de comunicación interna e externa do GALP en internet, redes sociais, prensa, radio e newsletters. Atoparedes as bases na seguinte ligazón:  https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/bases-de-contratacion-para-unha-asistencia-tecnica-de-comunicacion

Contratación dunha asistencia técnica de auditoría

Imagen
Dende o GALP Golfo Ártabro Sur vaise a realiza a contratación de un servizo de auditoría para gastos de xestión e xustificación de proxectos financiados do ano 2020 ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa. Atoparedes as bases na seguinte ligazón: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/bases-de-contratacion-dunha-asistencia-tecnica-de-auditoria

Contratación asistencia técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira dos proxectos presentados en 2020 e informe de mínimis dos proxectos aprobados

Imagen
Dende o GALP Golfo Ártabro Sur vaise realizar a c ontratación de unha Asistencia Técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira, así como dos requisitos necesarios que deben cumprir os promotores dos proxectos presentado á convocatoria de marzo e setembro de 2020 e elaboración dun informe anual sobre o cumprimento de mínimis dos proxectos aprobados pertencentes ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur nas convocatorias precedentes á actual Atoparedes as bases na seguint e ligazón: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/contratacion-asistencia-tecnica-para-a-elaboracion-de-informes-sobre-a-viabilidade

O Golfo Ártabro Sur asistirá mañá a unha reunións con todos os GALP nacionais para falar das novas estratexias

Imagen
·         Na I Reunión Técnica dos GALP para o periodo FEMP falarase da situación actual dos grupos de pesca, a continuidade das iniciativas que se están levando a cabo e os seus plans de desenvolvemento local. ·         A xornada contará con dous talleres sobre axudas e custos, e un debate final para mellorar a xestión. Sada, 10 de decembro.  O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur participará na I Reunión Técnica dos GALP para o novo período do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e Acuicultura (FEMPA) para o 2021-2027 . Nela falarase da situación actual dos GALP, así como das súas futuras accións, da continuidade dos seus proxectos, das posibles novas iniciativas e das estratexias de desenvolvemento local. Ao evento asistirá Federico López Viñas, xerente do GALP Golfo Ártabro Sur. No evento realizarase tamén un encontro da Rede Europea de Zonas de Pesca (FARNET). A xornada contará á súa vez con dous talleres para aclarar posibles dúbidas s

A reunión co sector pesqueiro finaliza a rolda de encontros do GALP para avaliar o seu traballo

Imagen
·           Ao longo de dúas semanas a sede do GALP acolleu cinco encontros cos diferentes sectores do territorio na súa sede para coñecer os erros e os acertos da súa estratexia, e así poder reconducila. ·           Ás reunións acudiron representantes de concellos, do sector do mar, do empresarial e do social. O  Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur  rematou esta semana as súas reunións cos diferentes sectores do territorio. A asociación reuniuse co ámbito social, co marítimo, co económico e co público para coñecer a súa opinión con respecto ao traballo desenvolto polo GALP.  Estas reunións realizáronse no marco da  avaliación intermedia  do GALP, coa que se analizará o cumprimento da súa  Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) , co obxectivo de reconducir o plan cara un modelo máis eficiente. No primeiro encontro, o da mesa do  sector público , os asistentes remarcaron a importancia do labor do GALP, e sinalaron como pr

A cáscara de mexillón reempregada para crear encimeras, lavabos, mostradores ou bañeiras nun dos proxectos do GALP

Imagen
·          Construcciones M.A. Ramos emprega residuo de concha deste molusco convertido en árido para a fabricación dos seus produtos. A empresa Construcciones M. A. Ramos reemprega as cáscaras de mexillón para a construción de mobiliario feito con formigón. Unha forma de darlle unha segunda vida ás cunchas deste molusco, aproveitando de forma sostible o patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras. Esta acción enmárcase dentro dun dos proxectos do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur , que contou cun orzamento de 172.886,90 €. Dentro das medidas levadas a cabo no proxecto tamén se reacondicionou un local comercial para acoller exposicións e oficinas. Á súa vez, co proxecto creouse unha nova liña de produción para a propia empresa.

Máis talleres de reparación de embarcacións e aparellos en Cadenote Yatch, que está a realizar unha reforma nas súas instalacións

Imagen
·          A empresa náutica levará a cabo a súa iniciativa de reacondicionamento do seu local a través das axudas ao abeiro da EDLP do GALP. A empresa náutica Cadenote Yatch S.L. está a levar a cabo a reforma das súas instalacións para que se poidan impartir cursos de formación específica para o coidado e reparación de aparellos e de embarcacións. Con isto búscase profesionalizar ás persoas que asistan á formación en materia náutica mellorando os servizos no sector. A súa iniciativa, que se está levando a cabo por un importe de  65.582 €, do cal 27.100  € son suvencionados  dentro das axudas ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur . Estas contan co financiamiento do Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Consellería do Mar . Os talleres tratarán sobre reparación de aparellos e de barcos, laminados, pintado de obra morta, tratamentos antiósmosis e antifouling para obra viva. A

O mesón mariñeiro “A bordo” achegará menús saudables a domicilio ás persoas maiores de Sada e a súa contorna

Imagen
·          O proxecto do GALP Golfo Ártabro Sur pretende ofrecer, ademais, servizo de comida en embarcacións así como no propio local.   ·          Os produtos procederán da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, buscando a calidade, a proximidade e os produtos ecolóxicos. O mesón mariñeiro “A Bordo” achegará ás persoas maiores do concello de Sada é da súa contorna menús de calidade e proximidade. Este local, situado no concello de Sada, ofrece a posibilidade de degustar produtos do mar e da terra da contorna no propio local, e proximamente a domicilio e nas propias embarcacións. O proxecto do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur contou cun total de 81.549,93 €. Os produtos do mar terán a súa orixe na pesca artesanal e de km 0, na busca da máxima frescura e dando a coñecer os seus sabores e valores nutricionais. Os produtos da terra terán a súa orixe na Reserva, buscando, dentro do posible, produtos ecolóxicos. O mesón

A.C.M Os Patexeiros está a levar a cabo o VII Curso de Carpintaría de Ribeira

Imagen
·               O GALP facilitou material docente. ·          A actividade ofrece coñecementos de preparación de ferramentas e nocións básicas de construción naval, entre outras cousas. A Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros está a levar a cabo o VII Curso de Carpintaría de Ribeira na carpintaría Lorbé , sita no porto que recibe o mesmo nome, no concello de Oleiros . A actividade ofrece coñecementos en materia de preparación e afiado de ferramentas, nocións básicas de construción naval e mantemento das embarcacións tradicionais -botar táboas da cuberta, botar táboas de forro, sorraina, regala, reparar a fogonadura ou calafateo-. Os traballos deste proxecto, que ten lugar os sábados pola mañá, estanse a realizar na embarcación Nordesía, adquirida pola A.C.M Os Patexeiros. As clases rematarán o vindeiro 30 de novembro. O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur facilitou material docente. Deste xeito, o GALP aporta o seu gran

Representantes dos concellos de Cambre, Culleredo, Sada e Bergondo reuníronse para avaliar o traballo do GALP

Imagen
·        Esta semana deron comezo os encontros cos diferentes sectores do  territorio dentro da avaliación intermedia da asociación. ·        O luns 18 haberá un encontro aberto a todo o público, para que as persoas que non coñezan o GALP se informen e aporten as súas ideas. Sada, 13 de novembro do 2019.-  O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur comezou esta semana as súas reunións cos diferentes sectores do territorio para avaliar o traballo realizado ata o momento: os puntos fortes e os erros, para poder actuar en consecuencia. Estes encontros realízanse no marco da avaliación intermedia do GALP, coa que se analizará o cumprimento da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) , co obxectivo de reconducir o plan cara un modelo máis eficiente. O primeiro encontro foi o da mesa do sector público , no que participaron o alcalde de Sada , Oscar Benito Portela; a concelleira de Participación Cidadá , Rebeca Mouriño; a

O GALP modernizou e incrementou a capacidade de produción de xeo na lonxa da Coruña

Imagen
O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur levou a cabo diferentes accións de mellora da eficiencia na lonxa da Coruña . Un deles foi a modernización e incremento da capacidade de produción de xeo para atender ás necesidades de abastecemento do porto da Coruña. Esta iniciativa levouse a cabo no 2017 e contou cun orzamento de 253.130,60 €. Co proxecto pretendeuse modernizar as instalacións para mellorar a capacidade produtiva, manter postos de traballo e usar de forma eficiente os recursos naturais. Á súa vez, esta iniciativa buscou reducir o consumo enerxético, polo tanto a pegada de carbono, para potenciar a eficiencia e fomentar o consumo responsable de auga.

‘O forno de Guísamo’, o taller de empanadas elaboradas con produtos da costa e da Reserva

Imagen
·          Os pescadores locais e os produtores agrícolas da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo aportarán produtos sans, non tratados industrialmente e centrados nunha economía local e sostible. ·          As empanadas produciranse baixo a marca “Empanadas do mar”. Aquelas persoas que queiran degustar empanadas elaboradas con produtos locais da costa e da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo xa poden facelo en ‘O forno de Guísamo’ grazas a un dos proxectos do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur . A iniciativa de Moroan S.L. e o financiamento do GALP puxeron en marcha este obradoiro de empanadas situado en Bergondo. Con esta iniciativa, que contou con 479.569,61 euros de financiamento, rehabilitouse un local comercial para empregalo como taller. A través da colaboración dos pescadores locais e os produtores agrícolas da Reserva, apórtanse os materiais de calidade que permiten facer estas del

O GALP participa en tres proxectos de cooperación para o impulso do patrimonio mariñeiro galego

Imagen
●      “Mar de Velas”, “Ruta dos Faros” e “Moradas Atlánticas” son os tres proxectos interterritoriais nos que participa o Golfo Ártabro Sur. Algunhas das iniciativas desenvoltas polo Golfo Ártabro Sur teñen carácter interterritorial . Os proxectos deste carácter son aqueles que se realizan dentro do Estado entre os GALP dunha mesma zona ou de distintas zonas do territorio. Á súa vez, tamén se enmarcan aquí os plans entre os GALP e as entidades público-privadas locais que estean ao abeiro dunha EDLP. “Mar de Velas”, impulso da cultura e a historia mariñeira Entre os proxectos interterritoriais do Golfo Ártabro Sur atópase “Mar de Velas”, que conta tamén cos grupos de acción costeira Costa Sostible, Ría de Arousa e Ría de Pontevedra como promotores, e no que participan asociacións pertencentes a estes territorios. A iniciativa emprega embarcacións tradicionais para o seu uso turístico co obxectivo de dar a coñecer a través da navegación a tipoloxía e a historia da p

O roteiro teatralizado “Son do Mar” xa pode visualizarse en vídeo grazas a Gallaecia Films

Imagen
Gallaecia Films , do IES Isaac Díaz Pardo do Concello de Sada , filmou o roteiro teatralizado "Son do Mar" . Un evento organizado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur coa colaboración de Alentía Teatro e a Confraría de Pescadores de Sada . Nel, máis de 70 actores e actrices recrearon a historia mariñeira do municipio a través dunha ruta que contou con 12 escenas ambientadas nos anos 40 e 50. Arredor de 300 persoas participaron neste roteiro. Esta iniciativa tiña como obxectivo principal impulsar, dignificar e proxectar a cultura mariñeira . Desde o GALP agradecemos esta montaxe audiovisual e a participación de todas as persoas que nos axudastes a facer posible este proxecto. Pódedes visualizala no seguinte enlace:  VIDEO